Pages

9/01/2011

สามประเภท ของความเป็นชาย

บล็อคนี้จะขอทำในรูปแบบแปลละกัน  โดยอ้างอิงเนื้อหามาจาก
http://www.sodahead.com/living/sh-males-which-are-you-alpha-male-beta-male-or-omega-male/question-1107141/


Alpha Male: ผู้ชายแบบอัลฟ่
  ผู้ชายแบบนี้จะดูเหมือนว่าทำตัว สบายๆเกือบตลอดเวลาที่อยู่ต่อหน้าผู้หญิง และสามารถที่จะแต่งงานหรือว่าออกเดทกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่เขาชอบ   ในสภาวะการทำงาน ผู้ชายแบบอัลฟ่านี้จะมีลักษณะเป็นผู้นำ  มีความมั่นใจ มีความนิ่ง แต่เขาก็อาจจะสร้างให้เกิดการทะเลาะกันได้ง่าย มีความต้องการที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการสูง  และทำให้ยากที่จะทำงานด้วย


Beta Male: ผู้ชายแบบเบต้
  พวกเบต้าจะเป็นพวกมือขวา  ทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี  รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  สามารถไกล่เกลี่ยปัญหาในทีมได้  ในมุมมองของคน พวกเบต้านี้จะเป็นแฟนที่ดีที่สุด  พวกนี้จะทำงานบ้านมากกว่าคนอื่น และอาจจะดีบนเตียงด้วย  เพราะคนพวกนี้จะรู้จักวิธีที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จได้ดีขึ้น  คนพวกเบต้ามีความเป็นกวีสูง และยังมีจินตนาการเหมือนเด็กๆอยู่ในตัวเอง  พวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใคร และไม่พยายามที่จะพิสูจน์ค่าของตัวเองเทียบกับสิ่งของอื่นๆ


Omega Male: ผู้ชายแบบโอเมก้
  ผู้ชายแบบโอเมก้าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับผู้ชายแบบอัลฟ่าและเบต้า  พวกโอเมก้าจะเป็นพวกที่อยู่ต่ำสุดที่สุดของที่สุดของห่วงโซ่อาหาร  พวกเขาจะชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  ปฏิเสธที่จะโต และพยายามหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในโลกในชีวิตจริง  คนพวกนี้อาจจะมีหลายรูปแบบ  เช่น คนที่ทำตัวหน้ารำคาญขี้วีน  คนที่ทำตัวเหมือนตัวเองเป็นบัณฑิตผู้รู้   คนที่ทำตัวเป็น metrosexual  และพวกที่ติดเกมอย่างหนัก ที่แสดงให้เห็นถึงผู้ชายประเภทใหม่ที่ดูเหมือนจะปฏิเสธความหมายของความเป็นชายในแบบทั่วๆไป (ความบึกบึน ความอดทน ฯลฯ)


แล้วคุณเป็นผู้ชายแบบไหน??

No comments:

Post a Comment