Pages

9/01/2011

สรุปเนื้อหาจากงาน First Step ตอน จุดเปลี่ยน โดย ดร. ศุภชัย ศรีศุภอักษร

วันนี้ได้ไปฟังงานที่ชมรมพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมของม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้น
งานวันนี้เป็นงานสัมภาษณ์ ดร. ศุภชัย  ศรีศุภอักษร
ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากลูกชาวไร่ชาวนาจนๆจนประสบความสำเร็จได้
เนื้อในการพูดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณประโยชน์ของสติและสมาธิ  รวมถึงการใช้และฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน

อไปนี้เป็นสรุปที่จดมา  แต่ต้องบอกก่อนว่า คำพูดอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านพูดเป๊ะๆ  เพราะนี่เป็นสรุปจากที่ย่อไว้  แต่ตัวเนื้อหาความหมายก็จะคงความถูกต้องอยู่

 1. ท่านเริ่มด้วยการพูดถึง "เป้าหมายในชีวิต"?  และ "อะไรที่กระตุ้นทำให้คุณไปสู่จุดหมายนั้นได้"
 2. จาก "ความรู้" จะเปลี่ยนให้เป็น "ความสามารถ" นั้นจะทำได้จะต้องทำ "กิจกรรม"
 3. "การศึกษา" เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ
 4. "ความรู้" เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ให้นิสัยคนเอาไปใช้   กล่าวคือ  ความรู้เป็นแค่เครื่องมือ  แต่ว่า สิ่งที่จะใช้เครื่องมือนั้นคือตัวเรา และตัวเราประกอบด้วย ร่างกาย + จิตใจ โดยมีใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว   ส่วนในจิตใจนั้นก็จะถูกควบคุมอีกทีโดยนิสัย  ถ้านิสัยดี ก็จะคุมจิตใจให้ดี และก็จะคุมร่างกายให้กระทำดี และก็ใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง
 5. โลกมนุษย์ที่วุ่นวายนี้  ถ้าทุกคนมี"สติ"และ"สัมปชัญญะ" เรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น
  1. "สติ"  คือ ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรอยู่
  2. "สัมปชัญญะ" คือ ความสามารถในการตัดสินผิดถูก
 6. จิตใจคนเหมือนน้ำ   หลังจากตื่นนอน เราจะเริ่มรับเอาเรื่องต่างๆเข้ามา เป็นตะกอนในจิตใจเข้ามาเรื่อยๆ จนเริ่มทำให้น้ำขุ่น   สมาธิก็เปรียบเหมือนกับสารส้ม ที่จะแกว่งเอาตะกอนต่างๆให้ตกลงสู่ก้น ทำให้น้ำใสได้
 7. จิตใจ ประกอบด้วยสี่อย่าง  เห็น+จำ+คิด+รู้ 
 8. เปรียบเทียบกับปัญญา  สติ ในบนอาขยานบทนี้

  1. วิชาเหมือนสินค้า

      วิชาเหมือนสินค้า        อันมีค่าอยู่เมืองไกล
   ต้องยากลำบากไป         จึงจะได้สินค้ามา
   จงตั้งเอากายเจ้า           เป็นสำเภาอันโสภา
   ความเพียรเป็นโยธา      แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
   นิ้วเป็นสายระยาง          สองเท้าต่างสมอใหญ่
   ปากเป็นนายงานไป       อัชฌาสัยเป็นเสบียง
   สติเป็นหางเสือ             ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
   ถือไว้อย่าให้เอียง          ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
   ปัญญาเป็นกล้องแก้ว    ส่องดูแถวแนวหินผา
   เจ้าจงเอาหูตา              เป็นล้าต้าฟังดูลม
   ขี้เกียจคือปลาร้าย        จะทำลายให้เรือจม
   เอาใจเป็นปืนคม          ยิงระดมให้จมไป
   จึงจะได้สินค้ามา          คือวิชาอันพิสมัย
   จงหมั่นมั่นใจหมาย       อย่าได้การวิชา
      

   จาก ดรุณศึกษา เล่ม ๓
 9. ไอน์สไตน์กล่าวว่า "หนึ่งพันความรู้ ไม่สู้ หนึ่งจินตนาการ"
 10. สัมมาทิฐิ สำคัญที่สุด  เพราะถ้าคิดผิด  ก็จะนำไปสู่การคิดผิด พูดผิด และทำผิด
 11. สมาธิ คือ การมีสติที่กำกับการกระทำตลอดเวลา
 12. ลักษณะของคนที่ครองสมาธิได้ คือ คนที่เตือนตัวเองได้  ไม่จำเป็นต้องมีคนมาให้กำลังใจ ก็สามารถนำพาชีวิตตัวเองไปได้  เพราะการมีสมาธิได้ จะสามารถ นำจิตได้  เมื่อนำจิตได้แล้ว ก็จะนำกายได้  และสุดท้ายก็จะนำผู้อื่นได้
 13. "คนจะเหนือคนได้ ก็คือ คนที่สามารถควบคุมร่างกาย และ จิตใจของตัวเองที่มีอยู่ได้"
 14. ถ้าไปดูตามตลาด จะเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้มีดเล่มเดียวแต่ก็ทำอะไรได้หลากหลายอย่าง ก็เพราะว่าใช้จนชำนาญ  แต่ร่างกายของคนเราที่พ่อแม่ให้เรามาตั้งแต่กำเนิด  เราก็ควรจะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพได้
 15. การจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องทำตามขั้นตอนคือ
  1. กำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน  (คิดให้เป็นภาพสีออกมาให้ได้)
  2. ลิสต์ภาระกิจที่จะต้องกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้
  3. บางภาระกิจอาจจะต้องใช้ผล ที่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย  ให้เน้นพัฒนานิสัยของตัวเอง เพื่อการเข้าหาผู้อื่น
   1. มีระเบียบ (organized)
   2. รับฟังคนอื่น เคารพความคิดเห็นคนอื่น (listen, open heart)
   3. รับผิดชอบ (responsible)
   4. ทนต่อการรอคอย  ทนต่อความล้มเหลว  มีวิริยะอุตสาหะ (patient)
No comments:

Post a Comment