Pages

9/07/2011

Six Postures As Visual Cues

ลักษณะการแสดงออกต่างๆของแต่ละคน เช่น ท่านั่ง ท่าเดิน ท่ายืน การขยับแขนขาต่างๆ เหล่านี้สามารถใช้เป็นสัญญาณอย่างนึงที่จะช่วยบอกให้รู้ว่าคนๆนั้นกำลังรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่  ซึ่งเราจะสามารถนำไปใช้ในการปรับวิธีการเข้าหาพูดคุยกับคนๆนั้นเพื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้  ในที่นี้จะยกตัวอย่างลักษณะ 6 แบบคือ


  1. นั่งแบบผ่อนคลาย: อาจจะเห็นการงอหลัง ลักษณะคล้ายร่างกายหมดแรงไปทั้งตัว  แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่อยู่ในสภาพที่อ่อนล้า หมดกำลังใจ  หรือกำลังอยู่ในความเศร้า  ดังนั้นการเข้าหาบุคคลลักษณะนี้ไม่ควรเข้าหาแบบกระโชกโฮกฮาก หรือแบบดุดัน  แต่ควรที่จะเข้าไปแบบช้าๆ แสดงความเห็นอกเห็นใจ แสดงถึงความสงสาร เพื่อที่จะให้ทำคนๆนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นและพร้อมจะพูดกับเรา
  2. หลังตรง: แสดงให้เห็นถึงความสบายใจและความมั่นใจในขณะนั้น  ทำให้รู้ได้ว่าคนๆนั้นยังมีทั้งกำลังกายและกำลังใจในการทำกิจกรรมต่างๆได้อีก  ทั้งยังจะรู้สึกตื่นตัวอยู่มากและมีความระแวดระวัง ดังนั้นอาจจะเป็นการยากในการที่จะพูดโน้มน้าวคนเหล่านี้
  3. เอนตัวไปข้างหน้า: ระหว่างการสนทนา ถ้าคนที่กำลังพูดอยู่ด้วยเอนตัวไปข้างหน้า(เข้าหาเรา) จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนๆนั้นกำลังสนใจและกำลังเปิดใจรับในสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่  นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการสนทนา
  4. เอนตัวไปข้างหลัง: ตรงกันข้ามกันกับข้อ 3.  ถ้าคนที่เรากำลังคุยด้วยอยู่เริ่มเอนตัวออกห่างจากเรา (ไม่ว่าท่านั่งหรือท่ายืน) เป็นสัญญาณเตือนว่าคนๆนั้นเริ่มหมดความสนใจในสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่  ควรที่จะรีบเปลี่ยนเรื่องพูดหรือว่าปรับเปลี่ยนลักษณะการพูดเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
  5. กอดอก: บางคนกอดอกเพราะเป็นธรรมชาติของเขา  แต่บางคนก็กอดอกระหว่างการสนทนาที่เป็นสัญญาณให้เห็นว่าเขากำลังอยู่ในสภาพ"ตั้งรับ"  การเอาแขนมาไขว้กันให้อยู่ในสภาพเป็นเกราะป้องกันร่างกายส่วนบนนั้น เป็นสัญญาณที่บอกว่าคนๆนั้นเริ่มที่จะไม่รู้สึกดีกับบทสนทนานี้แล้ว
  6. คลายมือจากกอดอก: ตรงกันข้ามกับ 5. ถ้าระหว่างการสนทนา คนที่กำลังคุยด้วยเริ่มคลายมือจากการกอดอก นี่เป็นสัญญาณที่ดีที่หมายถึงว่า คนๆนั้นเริ่มเปิดประตูใจ รับเราเข้าไป รับความคิดเห็นเราเข้าไป และรู้สึกว่าบทสนทนานี้ไม่ได้มีความรู้สึกมุ่งร้ายอีกต่อไป  และยังหมายถึงเราได้สร้างความประทับใจให้กับเขาแล้ว
ลักษณะท่าทางต่างๆ ที่สามารถบอกถึงความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ ยังมีอีกมาก   สามารถอ่านเพิ่มได้จากหนังสือบอกบุคลิกท่าทางต่างๆ เช่น "What Every BODY is Saying." ของ Joe Navarro เป็นต้น

อ้างอิง: 
Social-Engineering.org Newsletter Vol. 02 Issue. 24

No comments:

Post a Comment